POČÍTAČOVÁ REGULÁCIA KÚRENIA
Programovo riadená REGULÁCIA VYKUROVANIE ETATHERM je určená na individuálnu reguláciu vykurovania jednotlivých miestností podľa najrôznejších požiadaviek. Nachádza uplatnenie v:
- bytoch, domoch, vilách
- ordináciách, nemocniciach a ďalších zdravotníckych zariadeniach
- kanceláriách, administarativních budovách, viacúčelových budovách
- školách, materských školách
- hoteloch, penziónoch, horských chatách atď

Umožňuje dosiahnutie tepelnej pohody a významných úspor energie. Konštrukcia výrobku vychádza z vlastných patentových riešení a je overená mnohoročnou praxou. Princíp a spôsob činnosti umožňuje relatívne jednoduchú a bezpečnú inštaláciu výrobku v rôznych aplikáciách.

Regulačné súpravy ETATHERM sú použiteľné tak pre teplovodné, Tak pre priamovýhrevné elektrické sústavy. Majú rad konfigurovateľných parametrov i funkcií a môžu prispôsobiť svoju činnosť konkrétnym podmienkam danej aplikácie či požiadavkám užívateľa. Riadiacej jednotky súprav sú schopné evidovať aj relatívna spotrebu tepla (S využitím priebežné sumarizácie teplôt) pre jednoduché rozdeľovanie nákladov medzi viac subjektov využívajúcich spoločnú vykurovaciu sústavu. Riadiace jednotky ETH 1 môžu byť ovládané z pripojeného PC ako lokálne (jedna jednotka), tak centrálne (sieť jednotiek). K elegantnému konania mnohých užívateľovi po vnútornej sieti alebo po internete slúži malý webový server WS1.

Ukážka možného zapojenia regulácie
Príklad aplikácie regulačnej súpravy pre teplovodný systém

Cenové kalkulácie...
Na základe obhliadky objektu a Vašich konkrétnych požiadaviek Vám vypracujeme cenovú ponuku. Pre bližšie informácie nás kontaktujte: 0905 647 235
copyright © Welton s.r.o.